Пропусни
Запознаване с интерфейса на Excel
За да затвърдите знанията си, повторете най-важното от урока с това онлайн упражнение преди следващия урок. Ако желаете, натиснете "пропусни" и повторете показаното в урока чрез софтуера, инсталиран на вашия компютър.
СТАРТ